AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  


WAŻNY KOMUNIKAT !!!


Z powodu termomodernizacji głównego budynku

PWSZ w Koninie przy ul.Przyjaźni 1

biuro uniwersytetu zostało

na czas remontu przeniosione do budynku PWSZ

przy ul. Wyszyńskiego 35 sala 13

( dawna Szkoła Podstawowa nr 5)

NUMERY TELEFONÓW BEZ ZMIAN


Drodzy Słuchacze

CKiS w Koninie zaprosiło nasz Uniwersytet do współpracy w projekcie pod nazwą "Teatr -dotknij"
zaraszamy wszystkich chętnych do wzięcia czynnego udziału w proponowanych w ramach tego projektu działaniach
szczegóły znajdują się na stronie CKiS w Koninie ( link w załączeniu)

http://ckis.konin.pl/warsztaty-dla-seniorow/

Polecamy i zapraszamy

W DNIU 25 MAJA 2017 ROKU o godz.16:00

(w AULI PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1)

ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór komisji wniosków

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy KUTW za rok akademicki 2016/2017

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  planu pracy

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu KUTW za rok 2016.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KUTW w roku akademickim 2016/2017

9. Informacja o pracy Samorządu Słuchaczy KUTW w roku akademickim 2016/2017

10. Wybór komisji skrutacyjnej

11. Podsumowanie kadencji

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

14. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

15. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

16. Ogłoszenie wyników wyborów

17. Ukonstytuowanie się władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej

18. Przedstawienie propozycji planu pracy KUTW na rok akademicki 2017/2018

19. Przedstawienie propozycji planu budżetu KUTW na rok 2017

20. Dyskusja, uwagi, wnioski

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KUTW na rok akademicki  2017/2018

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu KUTW na rok 2017

23. Odczytanie wniosków i przyjęcie ich do realizacji poprzez głosowanie

24. Sprawy różne i komunikaty

STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes

BARBARA SMYKAŁ-DUSZA - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA IV KADENCJI


HENRYKA SOBCZAK

ANTONI KAROL SOBAŃSKI

JANINA FORYŃSKA25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

15 STYCZNIA 20117R.

UNIWERSYTET WŁĄCZYŁ SIĘ DO AKCJI

KWESTOWALIŚMY  NA RZECZ DZIECI I OSÓB STARSZYCH

ZEBRALIŚMY 1 031,80zł. i 0,15 E


DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA