AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  


UWAGA!


W dniu 17 stycznia 2018r.


Biuro SKUTW


 wyjątkowo czynne


w godzinach 16:00-18:00


„Nareszcie w Dudapeszcie” –

najnowszy program satyryczny

Krzysztofa Daukszewicza w Koninie

„Nareszcie w Dudapeszcie” to najnowszy, na bieżąco aktualizowany autorski program Krzysztofa Daukszewicza. Satyryk opisuje i wyśmiewa  absurdy, do których dochodzi na co dzień w kraju nad Wisłą. Każdy występ może różnić się od poprzedniego, w zależności od tego, co akurat dzieje się w świecie polityki. Podczas wydarzenia artyście towarzyszy pianista Mieczysław Grochowski.

Agencja Artystyczna Monolit zaprasza na najnowszy program satyryczny Krzysztofa Daukszewicza „Nareszcie w Dudapeszcie”:

– 21 stycznia 2018 r. (niedziela), godz. 18:00, Koniński Dom Kultury (Plac Niepodległości 1), Konin.

Bilety na wydarzenie w cenach: 45 zł i 50 zł można nabyć w kasie Konińskiego Domu Kultury (tel. 63 211 31 33, czynna: 
pon. – pt. od 7:30 do 20:00, sob.- niedz. od 14:00 do 20:00), na stronie internetowej www.monolitart.com.pl w zakładce BILETY, na stronie internetowej Konińskiego Domu Kultury (www.kdk.konin.pl) oraz na portalu kupbilecik.pl.

Zapisy na bilety w biurze SKUTW w piątek 12 stycznia br. po wykładzie

od poniedziałku 15 stycznia br. w czasie dyżurów .

Bilety w cenie 45zł. – miejsca od XIV rzędu wzwyż.


26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


STOWARZYSZENIE KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 
WŁĄCZY SIĘ DO AKCJI


14.01.2018 R. OD GODZ. 10:00 DO 20:00

W FERIO W STARYM MIEŚCIE

UNIWERSYTET  MIAŁ SWOJE STOISKO

GDZIE  MOŻNA BYŁO NABYĆ PRZEDMIOTY PRZEKAZANE NA AKCJĘ

ORAZ WŁASNORĘCZNIE WYKONANE PRZEZ

NASZE SŁUCHACZKI I SŁUCHACZY NA ZAJĘCIACH SEKCJI:

RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO, PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ

JAK W POPRZEDNICH LATACH WSPÓLNIE

Z DZIEĆMI LUKROWALIŚMY PIERNICZKI


OJ SIĘ DZIAŁO!!!

WSPÓLNE NASZE GRANIE Z INNYMI ORGANIZACJAMI

W GALERII FERIO PRZYNIOSŁO KWOTĘ

27 306,80 ZŁ.!!!

DZIĘKUJEMY ZA DARY SERCAKoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku realizował 2 projekty

finansowane przez Miasto Konin

„Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne,

 edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne”

48 osób brało udział w warsztatach:

„Salon gier umysłowych i logicznych” Marta Kaluga

„Malarstwo spontaniczne”- Krystyna Ruminkiewicz

„Wiszące ogrody, kokedama” - Roman Juszczyk

„Obrazy z kamieni” - Anna Karbowa

„Etiudy filmowe” - andrzej Moś i Zdzisław Siwik

w dniu 15 grudnia 2017r. odbyła się wystawa prac ,

które zostały wykonane

na w/w warsztatach

oraz wykład

dr Kazimiery Król

"Aktywne życie seniora - wartość dodana"
Uwaga!
Sekcja Muzyczna rozszerza swoja działalność
o zajęcia proponowane przez Stowarzyszenie Muzyczny Konin
czekamy na chętnych


Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku


rozpoczyna 13 rok swojej działalności.

Zapraszamy wszystkich chętnych,

którzy ukończyli 50 rok życia

(to jest jedyny warunek, który należy spełnić),

emerytów i rencistów.


Wszystkich tych którzy chcą zdobywać

nową lub pogłębiać posiadaną
wiedzę,

kształcić swoje umiejętności,


realizować pasje, itp.

Formalności związane z przystąpieniem do SKUTW
 

1) warunek ukończony 50 rok życia

2) należy wypełnić ankietę zgłoszeniową


3) oraz uiścić opłaty
  • wpisowe 20zł.
  • składka członkowska na rok akademicki 120zł.
oraz dostarczyc 2 zdjęcia legitymacyjne

Zapraszamy do Biura SKUTW

w poniedziałki 12:30-14:30,

środy 10:00-12:00,

czwartki 14:00-16:00

tel./fax +48 63 249-72-97

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Biuro ponownie mieści

się w budynku PWSZ ul Przyjaźni 1 pok.317 (III piętro)

wykruki harmonogramu można odebrać na portierni.

Na naszej stronie w zakładkach poszczególnych sekcji

 umieszczony jest plan zajęć.

W DNIU 25 MAJA 2017 ROKU o godz.16:00

(w AULI PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1)

ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór komisji wniosków

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy KUTW za rok akademicki 2016/2017

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  planu pracy

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu KUTW za rok 2016.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KUTW w roku akademickim 2016/2017

9. Informacja o pracy Samorządu Słuchaczy KUTW w roku akademickim 2016/2017

10. Wybór komisji skrutacyjnej

11. Podsumowanie kadencji

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

14. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

15. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

16. Ogłoszenie wyników wyborów

17. Ukonstytuowanie się władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej

18. Przedstawienie propozycji planu pracy KUTW na rok akademicki 2017/2018

19. Przedstawienie propozycji planu budżetu KUTW na rok 2017

20. Dyskusja, uwagi, wnioski

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KUTW na rok akademicki  2017/2018

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu KUTW na rok 2017

23. Odczytanie wniosków i przyjęcie ich do realizacji poprzez głosowanie

24. Sprawy różne i komunikaty

STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes

BARBARA SMYKAŁ-DUSZA - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA IV KADENCJI


HENRYKA SOBCZAK

ANTONI KAROL SOBAŃSKI

JANINA FORYŃSKA25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

15 STYCZNIA 20117R.

UNIWERSYTET WŁĄCZYŁ SIĘ DO AKCJI

KWESTOWALIŚMY  NA RZECZ DZIECI I OSÓB STARSZYCH

ZEBRALIŚMY 1 031,80zł. i 0,15 E


DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA