AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  

Naszym Wykładowcom, Trenerom, Słuchaczom, Sympatykom.
Zdrowych , pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Radosnego wiosennego nastroju.

życzą:

Zarząd i Pracownicy SKUTW
Zaproszenia - Wystawy - Wycieczki

- propozycje kwiecień - maj


Wystawa i wykład

23.04.2019r g.12:00

CKiS ul.Okólna 47a
bilet 5zł.

zapisy tel.514-020-943
Edward Dwurnik - Malarstwo i rysunek
Reportaż foto,
(Pokazy
Warsztaty
Pracownia alchemika)

27.04.2019r.
g.12:00-18:00
zapisy tel.514-020-943
Sekcja Fotograficzna
- Szwedzi na zamku Muzeum w Gosławicach
Wycieczka jednodniowa autokarem

16.05.2019r.
zapisy tel.514-020-943

Sekcja Przyrodniczo - Medyczna
jedzie do  Ciechocinka


Wernisaż wystawy
 i wykład

7.05.2019r.
(zmiana terminu!!!)

Sekcja Literacka

 - Wernisaż "Etnoilustracje"
Muzeum w Gosławicach -spichlerz godz.12:00

Lekcja Muzealna
"Czy warto współcześnie czytać
Zofię Urbanowską?"
godz.13:00
Muzeum w Gosławicach

Bilet 4zł.
Wystawa

14.05.2019r.
g.18:00
Cała jesteś w skowronkach
- suknie ślubne koninianek

Muzeum w Gosławicach - spichlerz
Spotkanie plenerowe

19.05.2019r.
g.14:30-20:30

Dworek
Zofii Urbanowskiej
Bulwar
Stary Konin
Sekcja Literacka - Imieniny Zofii Urbanowskiej
Wycieczka jednodniowa pociągiem

24.05.2019r.

zapisy tel.514-020-943
Sekcja Hortiterapia
jedzie do Poznania - "OGRÓD BOTANICZNY"
Wystawa i spotkanie

29.05.2019r.
KDK godz.18:00

zapisy tel.514-020-943

Jan Kanty Pawluśkiewicz
- spotkanie i wystawaWalne zebranie Członków SKUTW

odbędzie się 31 maja 2019r.o godz.16:00

w auli PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1
Sekcje: Fotograficzna i  Rękodzieło Artystyczne SKUTW
czynnie włączyły się w 27 Finał WOŚP.
Przygotowane przez uczestników obu sekcji gadżety
zostały przekazane do Domu Kultury w Golinie
gdzie na kiermaszu były spieniężone.

Mamy swój wkład w zebranej kwocie 16 523 zł.
Dzięujemy wszystkim, którzy się włączyli.UWAGA !!!
Zmiany w harmonogramie poszczególnych sekcji

- prosimy o zapoznanie się z nimi.
Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku


rozpoczyna 14 rok swojej działalności.

Zapraszamy wszystkich chętnych,

którzy ukończyli 50 rok życia

(to jest jedyny warunek, który należy spełnić),

emerytów i rencistów.


Wszystkich tych którzy chcą zdobywać

nową lub pogłębiać posiadaną
wiedzę,

kształcić swoje umiejętności,


realizować pasje, itp.


Formalności związane z przystąpieniem do SKUTW
 

1) warunek ukończony 50 rok życia

2) należy wypełnić ankietę zgłoszeniową


3) oraz uiścić opłaty
  • wpisowe 20zł.
  • składka członkowska na rok akademicki 120zł.
oraz dostarczyć 1 zdjęcie legitymacyjne


Zapraszamy do Biura SKUTW

Budynek PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1

pok.317 III piętro


w poniedziałki 12:30-14:30,

środy 10:00-12:00,

czwartki 14:00-16:00

tel./fax +48 63 249-72-97
W DNIU 28 MAJA 2018 ROKU o godz.16:00

(w AULI PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1)

ODBYŁO SIĘ  WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór komisji wniosków

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy KUTW za rok akademicki 2017/2018

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  planu pracy

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu KUTW za rok 2018.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KUTW w roku akademickim 2017/2018

9. Informacja o pracy Samorządu Słuchaczy KUTW w roku akademickim 2017/2018

10. Przedstawienie propozycji planu pracy KUTW na rok akademicki 2018/2019

11. Przedstawienie propozycji planu budżetu KUTW na rok 2018

12. Dyskusja, uwagi, wnioski

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KUTW na rok akademicki  2018/2019

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu KUTW na rok 2018

15. Wybory uzupełniajace  do Zarządu SKUTW na funkcję sekretarz- wybór Komisji Skrutacyjnej

16.  Zgłoszenie kandydatów na funkcję sekretarza Zarządu

17. Wybory do Zarządu 

18. Ogłoszenie wyników wyborów

19. Sprawy różne i komunikaty

STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes


Kinga Lisicka - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik