Historia


WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ZAGRAŁA DLA NAJMŁODSZYCH I SENIORÓW

STOWARZYSZENIE KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
CZYNNIE WŁĄCZYŁO SIĘ DO AKCJI

W NIEDZIELĘ 13 STYCZNIA BR. OD GODZ.14:00-18:00
W GALERII NAD JEZIOREM MOŻNA BYŁO PRZY NASZYM STOISKU :
RAZEM Z WNUKAMI I DZIEĆMI PRZYOZDOBIĆ LUKREM PIERNIKOWE SERCA,
NABYĆ PRACE FOTOGRAFICZNE Z AUTOGRAFEM LAUREATA KONKURSÓW FOTOGRAFICZNYCH I NASZEGO SŁUCHACZA
PANA ZBIGNIEWA WALKIEWICZA ORAZ INNYCH SŁUCHACZY UCZESTNIKÓW SEKCJI FOTOGRAFICZNEJ.
SEKCJA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO I SEKCJA PLASTYCZNA RÓWNIEŻ PRZYGOTOWAŁY ORYGINALNE PRACE KTÓRE MOŻNA BYŁYO NABYĆ.
WSZYSTKIE ZEBRANE PIENIĄDZE W KWOCIE 1 335,38ZŁ. ZOSTAŁY PRZEKAZANE NA RZECZ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY .

 DZIĘKUJEMY 


WIĘCEJ INFORMACJI O WOŚP ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONACH :
http://konin.naszemiasto.pl/artykul/1679639,wosp-2013-w-koninie-program,id,t.html
"Ocalić ślad - zrozumieć świat"


3 grudnia 2012 roku w II liceum im.K.K.Baczyńskiego w Koninie odbyło się podsumowanie zadania publicznego zrealizowanego przez Stowarzyszenie Koniński Uniwerstet Trzeciego Wieku  wspieranego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Pokoleniowej.
Wspomnienia 12 słuchaczy Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spisane przez uczniów II Liceum.
Opiekunem młodzieży był Pan Andrzej Warda.
Publikacja powstała dzięki pomocy
Pani Danucie Godyń
oraz Panów
Andrzejowi Duszy, Henrykowi Janaskowi, Piotrowi Rybczyńskiemu.

Koordynatorem projektu była Pani Maria Serafin:
" Pomysł na spisanie wspomnień seniorów, słuchaczy KUTW, ma na celu ocalić od zapomnienia losy mieszkańców subregionu konińskiego zwiazane z procesem migracji na zmieniającą się dynamicznie od lat sześćdziesiątych ziemię konińską..."

zapraszamy do zapoznania się z publikacją.


Polecamy artykuły:
infokonin.pl/wiadomości/Przywracamy wspomnienia oraz do najnowszego numeru "Przeglądu Konińskiego"

22 października 2012r.
odbyła się inauguracja roku akademickiego
2012/2013,
 w Aula im.A.P.Kaczmarka
Centrum Dydaktyczno-Wykładowego PWSZ w Koninie

Inauguracja była integralną częścią 

Konferencji uniwersytetów trzeciego wieku subregionu konińskiego

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO 

– WYZWANIE DLA SAMORZADÓW


Przybyłych powitali

Urszula Adamska 

Prezes Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

oraz Poseł Tomasz Piotr Nowak

Uroczystość prowadziła Adelajda Zok

 

      Senior jako jednostka; potencjał i możliwości rozwojowe

dr Marta Cichocka 

- dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

                                                                                                                      

Cel i istota uniwersytetów trzeciego wieku

Urszula Adamska 

- Prezes Zarządu Stowarzyszenia KUTW

                                                           

Senior w kadrze” (Produkcja SKUTW, Konin - 2010)

został wyświetlony film z życia Konińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku

Mój Uniwersytet - Adelajda Zok 

       

opowiedziała czym dla niej jest uniwersytet oraz odczytała list 
napisany przez Janinę Jadwigę Wręgę 

- czym dla Pani Janiny jest uniwersytet


Następnie przemawiali: 

Senator Mieczysław  Augustyn

Inicjatywy parlamentarne na rzecz osób starszych


       

Poseł Tomasz Piotr Nowak   

Inicjatywy parlamentarne i rządowe na rzecz UTW

   

 

                Józef Nowicki - Prezydent Miasta Konina  

           Samorządy lokalne dla uniwersytetów trzeciego wieku

   

     

       Panel dyskusyjny - Kreowanie pozytywnego wizerunku UTW  

w środowisku lokalnym i subregionie konińskim

     

poprowadziła Maria Serafin

Starosta Samorządu Słuchaczy SKUTW

       

Współpraca międzypokoleniowa 


Sławomir Lorek   
            dyrektor II Liceum im. KK Baczyńskiego w Koninie                        

         

Dwa uniwersytety” 


dr Jerzy Jasiński  

Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Rola samorządu w powstaniu i umacnianiu pozycji UTW w Słupcy

Mariusz Roga - Starosta Słupecki

Życie słuchaczy UTW w Kłodawie 


Wiesława Wojciechowska  Prezes UTW w Kłodawie

 Dotychczasowa i zamierzona rola mediów  w kreowaniu pozytywnego wizerunku UTW


Aleksandra Kwiatkowska 
dziennikarka  Przeglądu Konińskiego  

                                        Dorota Gapska 
                              reporterka Kulturalny Konin

                 

                  

             

   

 Sekcja Plastyczna

Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

  prace wykonanane na zajęciach w roku 2011

"Wczoraj, dziś i jutro"


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

odbyła się 19 października 2011r o godz.17:00

w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ

w Koninie ul.Popiełuszki (Morzysław)


Wykład inauguracyjny na temat:

"Jak skutecznie uczyć się języków obcych"

wygłosił

prof.nadzw.dr hab. Mirosław Pawlak

Rektor PWSZ w Koninie
     

Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku 

włączył się do akcji KONIN MIASTEM KOBIET 

w następującej formie:

      „Portrety Kobiety”

- wystawa prac plastycznych i fotograficznych


Sekcje Plastyczna pod kierownictwem Jolanty Arabskiej

i Fotograficzna pod kierownictwem Anny Karbowej

oraz ekspozycja biżuterii wykonanej na zajęciach 

Sekcji Rękodzieła Artystycznego Biżuteria

pod kierownictwem Marii Tończyk 26 listopada 2010 roku 

Dom Kultury "Oskard"


SENIORZY  KONINA

MIESZKAŃCOM  SWOJEGO  MIASTA

W  PIĘCIOLECIE  ISTNIENIA

Uroczystość prowadziła  Adelajda Zok, 

która przywitała gości w 4 językach obcych

W programie uroczystości:

·        Projekcja filmu dokumentalnego

    „Senior w kadrze”

film został nakręcony w ramach projektu

SENIOR W KADRZE

działanie dofinansowane z środków

 Urzędu Marszałkowskiego

Województwa WielkopolskiegoWręczenie odznaczeń za szczególne zasługi 

na rzecz  Stowarzyszenia 

Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Odznaczenia otrzymali

Urszula Adamska - Prezes SKUTW

prof.dr hab. Józef Orczyk 

- Honorowy Rektor SKUTW, 

były Rektor PWSZ w Koninie

odznaczenia wręczył 

Wiesław Steinke

Członek Rady Programowej SKUTW 
Wystąpienia gości

W imieniu Władz Miasta Konina i Ustępującej Rady Miasta Konina życzenia i gratulacje złożył 
Przewodniczący Rady Miasta minionej kadencji 
Wiesław Steinke

W imieniu władz PWSZ w Koninie 
Dziekan - dr Jerzy Jasiński

        Lidia Wrocińska-Sławska 
Wiceprezes Towarzystwa UTW z Poznania
zabrała głos w imieniu wielkopolskich 
uniwersytetów trzeciego wieku

Wykład prof. dr hab. Lecha Torlińskiego

„Tradycyjna polska hierarchia wartości

szansą na zdrowe i szczęśliwe życie”

Po wykładzie czas na przygotowanie do koncertu

Panowie chętnie służyli swoją pomocą

 Koncert Janusza Wawrowskiego - skrzypce   Robert Morawski - fortepian

  BRAWO !!! 

Pięknie dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na uroczystość.

Wszystkim tym, którzy pomogli nam ją przygotować

                Szczególne podziękowania kierujemy do

        Rady Miasta Konina

                 Urzędu Miasta w Koninie

        Samorządu Województwa Wielkopolskiego

        Domu Kultury „Oskard” 

        Banku Zachodniego WBK

5 lat minęło - to, co było, jest zapisane w kronikach

5 lat minęło - to, co zrobiliśmy w ramach

Sekcji Fotograficznej - zaprezentowaliśmy na wystawie

"Senior w obiektywie"

5 lat minęło - to, co namalowały panie z Sekcji Plastycznej

- wyeksponowaliśmy


Całe życie zachwyceni urokiem nauki i świata      
Benedykty rozdane - XIII edycja

Prestiżowa nagroda przyznawana osobom i instytucjom rozsławiających nasz regnion w Wielkopolsce, kraju i poza jego granicami przez "Przeglą Koniński" trafiła do wszystkich czterech nominowanych osób :

Urszuli Adamskiej
- Prezes Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego WiekuPiotra Rybczyńskiego

Reni Jusis

Janusza Wawrowskiego
Zapraszamy do lektury "Przeglądu Konińskiego" 4-10 maja 2010r. na łamach którego przeczytacie Państwo artykuł
o Pani Urszuli Adamskiej - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku - nominowanej do nagrody Benedykta

 Żegnamy naszą Koleżankę


W dniu 19 lutego odeszła od nas

Maria Grzechowiak


Wiceprezes Zarządu SKUTW

I Kadencji 2005-2009

Marylko, pozostaniesz w naszej pamięci.       
      Maria Grzechowiak

                       - dla nas, słuchaczy KUTW po prostu Marylka

- odeszła doświadczać innego życia. To dotychczasowe, ziemskie, wypełniała pracą na rzecz innych. Była w gronie organizujących nasze stowarzyszenie i znalazła się w ścisłym jego kierownictwie. Uhonorowana po I Kadencji odznaką "Zasłużona dla KUTW" zrezygnowała z dalszej pracy. Wiedziała już o swojej chorobie. Walczyła z nią z właściwą sobie determinacją, ale ... przegrała.
       Trzymam w rękach tomik poezji Danuty Olczak.
Tomik nosi tytuł "Motyl". Jak mistycznie brzmią słowa poezji, jak adekwatnie do obecnej sytuacji, mimo że wbrew intencji autorki, jak wiarygodnie brzmi głos (duszy?) Marylki:

"Nadszedł czas, aby
wydostać się z kokonu...

Unoszę się ponad ziemią!

Jestem dzieckiem słońca
i wewnętrznej wolności...

Doświadczam życia!

Zostawiam za sobą cierpienie...

Jestem motylem Boga!"

      Maria - motyl Boga.

      Wiemy, jak ważna była dla niej rodzina, jak wiele serca jej dawała, ile poświęcała w imię miłości do niej.
       Składając wszystkim bliskim Marii Grzechowiak serdeczne wyrazy współczucia w imieniu własnym i słuchaczy KUTW pozwolę sobie przekazać poetyckie słowa pociechy

"Wśród ludzi
żyją motyle

dotykiem skrzydeł
zatrzymują zły czas

oddają całe swoje
kruche istnienie

aby człowiek
mógł się uśmiechać..."
               
                                                            Urszula Adamska
                                                              Prezes SKUTW

(W pożegnaniu podczas ceremonii pogrzebowej wykorzystano wiersze Danuty Olczak)
Jak doszło do powstania Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

    Wszystko zaczęło się pewnego listopadowego dnia w 2004 roku. Siedziałyśmy przy kawie z Janiną Foryńską, gawędziłyśmy o różnych istotnych mniej istotnych sprawach. Właśnie wtedy narodził się pomysł powołania do życia w Koninie uniwersytetu trzeciego wieku. Pomysłodawczynią była Janeczka, a mnie nie trzeba było długo namawiać. Ustaliłyśmy plan działania - najpierw orientacje wśród przyjaciół znajomych, czy jest zapotrzebowanie na taki sposób spędzania wolnego czasu, potem kontakt z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i władzami miasta. Po trzech tygodniach każda
z nas miała imienny wykaz aprobujących nasz pomysł - razem około 70 osób. Wystarczy by podjąć zaplanowane rozmowy.
     W grudniu złożyłyśmy wizytę prorektorowi PWSZ dr Tomaszowi Olejniczakowi i zastępcy prezydenta miasta Tadeuszowi Tylakowi.
Nie zawiodła nas intuicja, obaj panowie przyjęli nasz pomysł
z życzliwością, zaoferowali wsparcie i pomoc przy organizacji.
      W styczniu 2005 roku doszło do spotkania z rektorem PWSZ
prof.dr hab. Józefem Orczykiem.
Szkołę reprezentowali ponadto prorektor dr Tomasz Olejniczak
i kanclerz Zdzisław Dębowski. Był także wiceprezydent miasta
Tadeusz Tylak. Janinie Foryńskiej i mnie towarzyszyły Maria Ośmielak
i Krystyna Blewąska. Zapewniono nas wtedy, że ze strony uczelni możemy liczyć na użyczenie adresu i pomieszczeń.
       Miałyśmy miejsce na spotkania i mogłyśmy rozpocząć działania zmierzające do zarejestrowania stowarzyszenia.
        Luty 2005 roku - kolejne spotkanie, grono chętnych do pracy powiększa się. Oprócz wymienionych wcześniej osób w zebraniu uczestniczą Kazimiera Blumicz i Maria Grzechowiak.
Ta ostatnia - prawnik z zawodu - bierze na siebie obowiązek opracowania statutu stowarzyszenia.
     10 marca 2005 roku - zebranie założycielskie. Bierze w nim udział 16 osób. Podejmujemy uchwały w sprawie powołania
Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku i wyboru Komitetu Założycielskiego.

Oto jego skład:

    Urszula Adamska
    Krystyna Blewąska
    Kazimiera Blumicz
    Janina Foryńska
    Maria Grzechowiak
    Jerzy Jankowski
    Halina Kmieć
    Danuta Majewska
    Maria Midor
    Maria Zaborowska-Ośmielak
    Mirosława Płucienniczak-Nowicka
    Bożena Pyra
    Sławomir Pyra
    Wanda Ślebioda
    Adelajda Zok
    Paweł Zok

Zebrani wyznaczyli i upoważnili do dokonania czynności związanych
z rejestracją stowarzyszenia trzy osoby:
Urszulę Adamska, Marię Grzechowiak i Marię Zaborowską - Ośmielak.
27 kwietnia 2005 roku złożyłyśmy stosowną dokumentację w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w XXI i Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. 3 czerwca 2005 roku Sąd postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń - Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Sukces - po 7 miesiącach od narodzenia się pomysłu mamy w Koninie uniwersytet trzeciego wieku.
        Zabieramy się do pracy w lipcu zebranie Komitetu Założycielskiego, który od dnia zarejestrowania staje się Walnym Zebraniem Członków.
Wybieramy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Tego samego dnia organy konstytuują się.

ZARZĄD I KADENCJI:

Prezes - Urszula Adamska
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, 
emerytowana nauczycielka i dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie

Wiceprezes - Maria Grzechowiak
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, konsultant prawny ds.osób niepełnosprawnych MOPR
w Koninie

Sekretarz - Maria Midor
Absolwentka filologii rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Opolu, emerytowana nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego
w Koninie

Skarbnik - Maria Zaborowska - Ośmielak
Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu,
emerytowana ordynator oddziału geriatrycznego,
potem wewnętrznego II Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Jerzy Jankowski
Wiceprzewodnicząca - Kazimiera Blumicz
Sekretarz - Janina Foryńska

Wysyłamy do Sądu Rejonowego w Poznaniu dokumentację w celu zarejestrowania organów naszego stowarzyszenia. W sierpniu sąd rejestruje organy. Mamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia działalności.
18 października 2005 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Zapisało się 150 osób, ale chętnych było znacznie więcej.
Najbliższa przyszłość pokaże jakie będą losy pierwszego w naszym mieście uniwersytetu - Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 

Na Inauguracji roku akademockiego 2006/2007
spośród przedstawicieli Słuchaczy ze wszystkich kierunków
zostało wyłonione Prezydium Samorządu Słuchaczy
w składzie:
    Maria Serafin -Starosta
    Janina Jadwiga Wręga -Wicestarosta
    Ryszard Zalas - Sekretarz
    Maria Adamczyk - Członek
    Anna Michalska - Członek
    Bernarda Mirecka - Członek
    Halina Nowak - Członek
    Włodzimierz Rewers - Członek
    Erika Sobczak - Członek
    Maria Magdalena Żerkowska - Członek

Tekst: Urszula Adamska
- Prezes Stowarzyszenia,
     październik 2006

W dniu 17 września 2009 roku odbyło się

 Walne Zebranie Członków, 

miało ono charakter wyjątkowy, ponieważ było

zebraniem sprawozdawczo – wyborczym. 

 Po złożeniu przez ustępujący Zarząd sprawozdania 

z działalności obecni na zebraniu 

udzielili Zarządowi absolutorium 

oraz wybrali władze na kolejną kadencję.

ZARZĄD II KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - PREZES

MARIA MIDOR - WICEPREZES

URSZULA SZYMAŃSKA-BIEDNIK - SEKRETARZ

MARIA ZABOROWSKA-OŚMIELAK - SKARBNIK

KOMISJA REWIZYJNA

MARIANNA SZYMAŃSKA  - PRZEWODNICZĄCA

KAZIMIERA BLUMICZ - WICEPRZEWODNICZĄCA

JANINA FORYŃSKA - SEKRETARZ

Zebrani przyjęli również plan pracy i plan budżetowy 

na nowy rok akademicki 2009/2010.