Wykłady
     

Wykłady ogólne z różnych dziedzin wiedzy co dwa tygodnie

Piątki godz. 17:00

PWSZ ul.Przyjaźni 1 sala 5B17-02-2017

Ewelina Rubinstein

prawniczka, dziennikarka, autorka reportaży związanych z Bliskim Wschodem

"Jerozolima. Miasto Boga" – autorka o swoim niezwykłym przewodniku
Uwaga  zmiana terminu

3-03-2017


dr Kazimiera Król

pracownik naukowy Instytutu Polityki Społecznej UAM w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, prawnik

"Zjawisko imigracji i uchodźctwa ważnym wyzwaniem dla współczesnej Polski"
10-03-2017
prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak

profesor UAM w Poznaniu Wydziału Historycznego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

"Wizja lasu w kulturze ludowej"
24-03-2017
prof. dr hab. Józef Orczyk

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

"Znaczenie pracy w utrzymaniu więzi społecznych"
7-04-2017
prof.dr hab. Piotr Krutki

Zakład Neurobiologii AWF w Poznaniu

"Emocje nie są tym, czym się wydają"
21-04-2017
Jarosław Makowski

filozof, teolog, publicysta, dziennikarz

"Uchodźca, mój bliźni"
12-05-2017
Krzysztof Błaszczyk

specjalista w organizacji teleopieki
i telemedycyny w Hiszpanii i Polsce,
przedstawiciel Medical Data Technology

"Wykorzystanie nowoczesnych technologii
do rozwoju usług opiekuńczych.
Teleopieka i Telekonsultacje"
19-05-2017
dr hab. Maciej Tomczak

aprof. nadzw. W Zakładzie Psychologii AWF Poznań oraz Wydziału Kultury Fizycznej
i Ochrony Zdrowia PWSZ Konin

"Psychologiczne uwarunkowania stanu zdrowia"
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SKUTW

– KONIEC MAJA 2017

- szczegóły w terminie późniejszym